Загальноекологічна практика, з “Екології лісу” та з “Ландшафтної екології”

Впродовж двох тижнів загальноекологічної навчальної практики студенти другого курсу спеціальності «Екологія» під керівництвом викладача Яни Степи мали насичену та цікаву програму. Вона складалася з циклу екскурсійних маршрутів на ділянки природних територій, промислово-комунальних об’єктів міста Хуст і його околиць, а також екскурсій на об’єкти природно-заповідного фонду Закарпатської області.

Одним із цікавих завдань практики було проведення аутекологічних досліджень рослин. Свої спостереження студенти проводили на Червоній горі м. Хуст та рекреаційній зоні берега річки Тиса. Кожен із студентів склав екологічну характеристику окремих видів рослин і проаналізував особливості їх пристосування до умов навколишнього середовища.

Екологічну характеристику об’єкта природно-заповідного фонду, студенти здійснили відвідавши  ландшафтний заказник місцевого значення «Берег закарпатського моря» на Вільшанському водосховищі. Крім опису даного об’єкту, студенти проаналізували вплив антропогенних чинників на нього та запропонували заходи для покращення стану екосистеми. Цікавим етапом практики для студентів було вивчення автономної системи біологічного очищення стічних вод.  На Закарпатті вперше запроваджено автономну технологію швидкого та економного очищення стічних вод у житлових мікрорайонах без потреби підключення до централізованої мережі водовідведення.

Згідно навчального графіку студенти групи ЕНС-3 були спрямовані на навчальну практику з «Екології лісу» під керівництвом Світлани Солдатенко.

Протягом практики студенти здобули компетентності та навики необхідні для роботи на підприємствах області та об’єктах природо-заповідного фонду.

Зокрема здобувачі освіти навчилися: визначати компоненти лісу; давати  морфологічну характеристику деревостану; зібрали гербарій основних лісоутворюючих порід та вивчили їх морфологічні  характеристики; під час екскурсій ознайомилися з основними типами  лісів Закарпаття; провели аналіз  екологічних  факторів,  які впливають на ріст, розвиток і стан лісових екосистем.

У процесі проходження навчальної практики з «Ландшафтної екології», крім закріплення теоретичних знань, здобувачі освіти отримали первинні професійні уміння і навички безпосередньо польового дослідження.  

Внаслідок проходження практики студенти-екологи групи ЕНС-3 разом з керівником практики Світланою Солдатенко вивчили:

– ландшафти Закарпатської області, їх класифікацію;

-навчилися проводити ландшафтні дослідження  та опис найменших ПТК- фацій;

-ознайомилися з антропогенними ландшафтами області;

-проаналізували особливості ландшафтної структури гірських територій.