133 Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців спеціальності “Галузеве машинобудування” (освітньо-професійна програма«Експлуатація та ремонт машин і обладнання лісового господарства») здійснюється з 1965 року. Випускники цієї спеціальності здобувають кваліфікацію «технік-механік».

Технік-механік здатний займатися обслуговуванням автомобілів та двигунів і займати такі посади: механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з підготовки виробництва, інспектор з охорони праці, майстер виробничого навчання, начальник майстерні, начальник зміни, майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту транспорту, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер зміни, майстер основної виробничої дільниці, майстер цеху.

Можливе місце роботи – автотранспортні та авторемонтні підприємства, станції технічного обслуговування автомобілів та сервісні центри, організації та установи різних форм власності будь – яких галузей народного господарства, що мають автомобілі,

Студенти вивчають сучасне  обладнання лісового комплексу, технічні характеристики, конструктивні особливості, правила експлуатації, організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту машин, механізмів і обладнання лісового комплексу, організацію паливно-мастильного господарства, основи економіки, маркетингу та менеджменту виробництва.

Знання, одержані під час теоретичного навчання, студенти засвоюють під час проходження практик.

Навчальна ознайомча практика проводиться в столярно-меблевому цеху навчально-виробничих майстерень коледжу під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання.

Навчальна практика з набуття робітничої професії «слюсар-ремонтник» проводиться в навчально-виробничих майстернях коледжу, студентам видаються посвідчення про присвоєння  розряду робітничої професії встановленого зразка.

Виробнича технологічна та переддипломна практика проходить на  деревообробних, меблевих  та автотранспортних підприємствах різної форми власності, з якими коледж має укладені угоди про підготовку спеціалістів. Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за обраною професією за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» в навчальних закладах вищої освіти.