Вступникам

Відокремлений структурний підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» проводить набір студентів з підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

Економіка  (освітньо-професійна програма “Економіка”)

Екологія (освітньо-професійна програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Експлуатація та ремонт машин і обладнання  лісового  господарства“)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісове господарство”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісозаготівля”)

У  коледж приймаються:

На денну форму навчання–особи з базовою загальною середньою освітою (9 кл.), повною загальною середньою освітою (11 кл.), освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступенем (рівнем) вищої освіти.

На заочну форму навчання (крім ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Лісозаготівля”) – особи з повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочну форму зі скороченим терміном навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

На навчання за рахунок видатків державного бюджету вступники з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики, а також подають мотиваційний лист. 

Вступники з повною загальною середньою освітою (11 кл.) подають мотиваційний лист та проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики (без сертифікатів ЗНО чи НМТ) чи подають до коледжу або сертифікати ЗНО з української мови  і  літератури (обов’язковий),  а також з іншого предмета за вибором абітурієнта (дійсні сертифікати за 2020, 2021 роки) або сертифікат Національного мультипредметного тесту (2022 р., 2023 р.).

Вступники з ОКР “кваліфікований робітник”проходять індивідуальну усну співбесіду (за фахом) та подають мотиваційний лист.

На контрактну форму навчання абітурієнти подають тільки заяву та мотиваційний лист.

Денна форма навчанняна основі базової загальної середньої освіти (9 клас)на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 23 червняз 03 липня
Прийом заяв та мотиваційних листів30 червня – 13 липня10 липня – 05 серпня
Прийом заяв та сертифікатів (11 клас)10 липня – 09 серпня
Співбесіда14 – 22 липня
Заочна форма навчанняна базі ОКР кваліфікований робітникна основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 03 липняз 03 липня
Прийом заяв та мотиваційних листів10 липня – 31 липня10 липня – 31 липня
Прийом заяв та сертифікатів (11 кл.)10 липня – 09 серпня
Співбесіда01 серпня – 09 серпня01 серпня – 09 серпня
Додатковий набір
Прийом заяв та мотиваційних листів07 серпня – 05 вересня04 вересня – 29 вересня

Для вступу в коледж до заяви  додаються : 

1. Документ державного зразка про  освіту (оригінал або його засвідчена копія).

2. Сертифікати зовнішнього оцінювання  з української мови та іншого предмету (за вибором абітурієнта) або Національного мультипредметного тесту.

3. Мотиваційний лист.

4. Кольорову фотокартку  розміром  3 х 4 см (в електронній формі у вигляді файлу розміром до 1 Мб).

5. Копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Копія документа, що посвідчує особу (ID-картка з додатком або паспорт).

7. Встановлені законодавством України документи, що дають право на пільги.

8. Військово-обліковий документ.

Документи подаються в папці з трьома конвертами (з марками) і двома учнівськими зошитами. 

Прийняті  в  коледж  на  денну форму  навчання  забезпечуються  гуртожитком  і  стипендією  згідно законодавства.

Підготовка спеціалістів у коледжі проводиться за рахунок державних коштів, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Випускники, які вступили до коледжу на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), отримують разом з дипломом фахового молодшого бакалавра свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 800 до 1700 год.

Обідня перерва – з 1200 до 1300 год.

Субота – з 900 до 1300 год.

Телефон приймальної комісії: 096-04-29-097