Абітурієнтам

Відокремлений структурний підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» проводить набір студентів з підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

Економіка  (освітньо-професійна програма “Економіка”)

Екологія (освітньо-професійна програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Експлуатація та ремонт машин і обладнання  лісового  господарства“)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Деревообробні та меблеві технології”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісове господарство”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісозаготівля”)

У  коледж приймаються:

На денну форму навчання–особи з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) та повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочну форму навчання (крім ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Лісозаготівля”) – особи з повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочне відділення зі скороченим терміном навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Вступники з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики, а також подають мотиваційний лист. 

Вступники з повною загальною середньою освітою (11 кл.) подають мотиваційний лист та проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики (без сертифікатів ЗНО) чи подають до коледжу або сертифікати ЗНО з української мови  і  літератури (обов’язковий),  а також з іншого предмета за вибором абітурієнта (дійсні сертифікати за 2019, 2020, 2021 роки) або сертифікат Національного мультипредметного тесту (2022 р.).

Вступники з ОКР “кваліфікований робітник”проходять індивідуальну усну співбесіду (за фахом) та подають мотиваційний лист.

На контрактну форму навчання абітурієнти подають тільки заяву та мотиваційний лист.

Денна форма навчанняна основі базової загальної середньої освіти (9 клас)на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 23 червняз 01 липня
Прийом заяв та мотиваційних листівз 30 червня до 13 липняз 14 липня до 05 серпня
Прийом заяв та сертифікатів (11 клас)з 14 липня до 31 серпня
Індивідуальна усна співбесідаз 14 до 21 липняз 08 до 16 серпня
Заочна форма навчанняна базі ОКР кваліфікований робітникна основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 01 липня
Прийом заяв та мотиваційних листівз 13 липня до 10 серпняз 14 липня до 05 серпня
Прийом заяв та сертифікатів (11 кл.)з 14 липня до 31 серпня
Індивідуальна усна співбесідаз 15 до 20 серпняз 08 серпня до 16 серпня
Додатковий набір
Прийом заяв та мотиваційних листівз 01 серпня до 27 серпняз 05 до 30 вересня

Для вступу в коледж до заяви  додаються : 

1. Документ державного зразка про  освіту (оригінал або його засвідчена копія).

2. Сертифікати зовнішнього оцінювання  з української мови та іншого предмету (за вибором абітурієнта) або Національного мультипредметного тесту.

3. Мотиваційний лист.

4. Чотири кольорові фотокартки  розміром  3 х 4 см.

5. Копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Копія документа, що посвідчує особу (ID-картка з додатком або паспорт).

7. Встановлені законодавством України документи, що дають право на пільги.

8. Медична довідка (форма 086/О).

9. Довідка додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання.

Документи подаються в папці з трьома конвертами (з марками) і двома учнівськими зошитами. 

Прийняті  в  коледж  на  денну форму  навчання  забезпечуються  гуртожитком  і  стипендією  згідно законодавства.

Підготовка спеціалістів у коледжі проводиться за рахунок державних коштів, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Випускники, які вступили до коледжу на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), отримують разом з дипломом фахового молодшого бакалавра свідоцтво про повну загальну середню освіту.

На базі коледжу діє Закарпатський навчально-науково-виробничий центр Національного лісотехнічного університету України, де випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю для здобуття повної вищої освіти.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 800 до 1700 год.

Обідня перерва – з 1200 до 1300 год.

Субота – з 900 до 1300 год.

Телефон приймальної комісії: 096-04-29-097