Абітурієнтам 2021

Відокремлений структурний підрозділ “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» проводить набір студентів з підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

Економіка  (освітньо-професійна програма “Економіка”)

Екологія (освітньо-професійна програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Експлуатація та ремонт машин і обладнання  лісового  господарства“)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Деревообробні та меблеві технології”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісове господарство”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісозаготівля”)

У  коледж приймаються:

На денну форму навчання–особи з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) та повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочну форму навчання (крім ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Лісозаготівля”) – особи з повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочне відділення зі скороченим терміном навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Вступники з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) проходять вступні випробування з української мови (диктант) та математики. 

Вступники з повною загальною середньою освітою (11 кл.) зараховуються до коледжу за результатами вступних випробувань в коледжі з української мови та математики або конкурсу сертифікатів ЗНО з української мови  і  літератури  та  математики. Дійсні сертифікати за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

Вступники з ОКР “кваліфікований робітник” зараховуються до коледжу за результатами екзаменів: фахове вступне випробування та українська мова.

Денна форма навчанняна основі базової загальної середньої освіти (9 клас)на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Прийом заяв від осіб, які будуть складати вступні випробуванняз 29 червня до 13 липняз 14 липня до 26 липня
Прийом заяв та сертифікатів (11 клас)з 14 липня до 02 серпня
Вступні іспити та співбесідиз 14 липня до 24 липняз 01 липня до 13 липня
з 14 липня до 29 липня
Оприлюднення рейтингових списків27 липня05 серпня
 Додатковий набір  
Прийом заяв від осіб, які будуть складати вступні випробуванняз 02 серпня до 06 серпня
Вступні іспити та співбесідиз 09 серпня до 12 серпня
Оприлюднення рейтингових списків13 серпня
Заочна форма навчанняна базі ОКР кваліфікований робітникна основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Прийом заяв від осіб, які будуть складати вступні випробуванняз 01 липня до 23 липняз 13 липня до 27 липня
Прийом заяв та сертифікатів (11 клас)з 13 липня до 02 серпня
Вступні іспити та співбесідиз 26 липня до 30 липняз 28 липня до 02 серпня
Оприлюднення рейтингових списків03 серпня05 серпня

Для вступу в коледж до заяви  додаються : 

1. Документ державного зразка про  освіту (оригінал або його засвідчена копія).

2. Сертифікати зовнішнього оцінювання  з української мови і літератури та математики (для вступників з повною загальною середньою освітою (11 кл.))

3. Чотири кольорові фотокартки  розміром  3 х 4 см.

4. Копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

5. Копія документа, що посвідчує особу (ID-картка з додатком або паспорт).

6. Встановлені законодавством України документи, що дають право на пільги.

Документи подаються в папці з трьома конвертами (з марками) і двома учнівськими зошитами. 

Прийняті  в  коледж  на  денну форму  навчання  забезпечуються  гуртожитком  і  стипендією  згідно законодавства.

Підготовка спеціалістів у коледжі проводиться за рахунок державних коштів, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Випускники, які вступили до коледжу на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), отримують з дипломом свідоцтво про повну загальну середню освіту.

На базі коледжу діє Закарпатський навчально-науково-виробничий центр Національного лісотехнічного університету України, де випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю для здобуття повної вищої освіти.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 800 до 1700 год.

Обідня перерва – з 1200 до 1300 год.

Субота – з 900 до 1300 год.

Телефон приймальної комісії: 096-04-29-097