Вступникам

Відокремлений структурний підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» проводить набір студентів з підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Експлуатація та ремонт машин і обладнання  лісового  господарства“)

Деревообробні та меблеві технології (освітньо-професійна програма “Деревообробні та меблеві технології”)

Економіка  (освітньо-професійна програма “Економіка”)

Екологія (освітньо-професійна програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Інформаційні системи та технології (освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісове господарство”)

Лісове господарство (освітньо-професійна програма “Лісозаготівля”)

У  коледж приймаються:

На денну форму навчання–особи з базовою загальною середньою освітою (9 кл.), повною загальною середньою освітою (11 кл.), освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або ступенем (рівнем) вищої освіти.

На заочну форму навчання (крім ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Інформаційні системи та технології”, “Лісозаготівля”) – особи з повною загальною середньою освітою (11 кл.)

На заочну форму зі скороченим терміном навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

На навчання за рахунок видатків державного бюджету вступники з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики, а також подають мотиваційний лист. Вступники з повною загальною середньою освітою (11 кл.) подають мотиваційний лист та проходять індивідуальну усну співбесіду з української мови та математики (без сертифікатів ЗНО або НМТ) чи подають до коледжу або сертифікати ЗНО з української мови  і  літератури (обов’язковий),  а також з іншого предмета за вибором вступника (дійсний сертифікат за 2021 рік) або сертифікат Національного мультипредметного тесту (2022 р., 2023 р. або 2024 р.).

На контрактну форму навчання вступники подають тільки заяву та мотиваційний лист.

Денна форма навчанняна основі базової загальної середньої освіти (9 клас)на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 25 червняз 01 липня
Прийом заяв та мотиваційних листів01 липня – 13 липня05 липня – 02 серпня
Співбесіда14 – 22 липня
Заочна форма навчанняна основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
Реєстрація електронних кабінетів вступниківз 01 липня
Прийом заяв та мотиваційних листів05 липня – 22 липня
Прийом заяв та сертифікатів (11 кл.)05 липня – 02 серпня
Співбесіда23 липня – 01 серпня
Додатковий набір на основі базової (9 клас) та повної загальної середньої освіти (11 клас) на денну та заочну форми навчання
Прийом заяв та мотиваційних листів08 серпня-05 вересня02 вересня-24 вересня

Для вступу в коледж до заяви  додаються : 

1. Документ державного зразка про  освіту.

2. Сертифікати зовнішнього оцінювання  з української мови та іншого предмету (за вибором вступника) або Національного мультипредметного тесту.

3. Мотиваційний лист. (Структура та зразок мотиваційного листа)

4. Чотири кольорові фотокартки  розміром  3 х 4 см (в електронній формі у вигляді файлу розміром до 1 Мб).

5. Копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Копія документа, що посвідчує особу (ID-картка з додатком або паспорт).

7. Військово-обліковий документ.

8. Встановлені законодавством України документи, що дають право на пільги.

Документи подаються в папці з трьома конвертами (з марками) і двома учнівськими зошитами. 

Прийняті  в  коледж  на  денну форму  навчання  забезпечуються  гуртожитком  і  стипендією  згідно законодавства.

Підготовка спеціалістів у коледжі проводиться за рахунок державних коштів, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Випускники, які вступили до коледжу на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), отримують разом з дипломом фахового молодшого бакалавра свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 800 до 1700 год.

Обідня перерва – з 1200 до 1300 год.

Субота – з 900 до 1300 год.

Телефон приймальної комісії: 096-04-29-097