Атестація педагогічних працівників коледжу

Єдина атестаційна система

Список педпрацівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році

План заходів атестаційної комісії І рівня ЗЛФК

Звіт про кваліфікаційні категорії, педагогічні звання та моральні заохочення педагогічних працівників у 2023 році

Звіт про атестацію педагогічних працівників у 2024 році

Звіт про атестацію педагогічних працівників у 2023 році

Графік проведення атестації педагогічних працівників у 2022 році

Розпорядження про відкриті заняття

Графік проведення відкритих занять

Відкриті заняття

Інформаційний порадник “Атестація педагогічних працівників”

26 березня 2024 року відбулося засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж НЛТУ України». Кожен педагогічний працівник коледжу мав змогу підсумувати свої здобутки за міжатестаційний період, поділитися досвідом та напрацюваннями з колегами та атестаційною комісією. Самоосвіта та безперервний професійний ріст – запорука високого професіоналізму викладачів коледжу.

За результатами вивчення діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія шляхом голосування прийняла рішення:

 – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 викладачу;

 –  присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 викладачу;

 –  присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 2 викладачам;

–   відповідність займаній посаді керівника фізичного виховання – 1 викладачу;

–  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»;

–  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» –  2 викладачам;

–  відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» – 2 викладачам;

–  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» –  2 викладачам.

Атестаційна комісія відзначила, що викладачами, які атестуються, пророблена копітка робота. Багато уваги педагогічні працівники приділяють вихованню студентської молоді, забезпечуючи їх культурний, духовний та фізичний розвиток; активно працюють над удосконаленням своєї професійної діяльності. 


Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників  організовано та проведено атестацію викладачів ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж НЛТУ України» у 2023 році.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія впродовж навчального року вивчала педагогічну діяльність викладачів,  які атестуються у 2023 році. Голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позааудиторні заходи викладачів, перевірили стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестуються педагогічні працівники, визначили рівень навчальних досягнень студентів, ознайомилися з методичними напрацюваннями за міжатестаційний період.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли підвищення кваліфікації.

Важливим етапом атестації стало формування атестаційних справ педагогічних працівників,  підготовка атестаційних листів та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період.

15-16 березня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж НЛТУ України», на якому викладачі, що атестуються, презентували результати своєї педагогічної діяльності за міжатестаційний період та дали відповіді на запитання  членів атестаційної комісії. Пріоритетними були запитання про організацію дистанційного навчання, профорієнтаційної роботи, участі студентів у науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів, проведення практичного навчання.

За результатами вивчення діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія шляхом таємного голосування прийняла рішення:

 – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 1 викладачу;

 –  присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 викладачу;

–   відповідність займаній посаді завідувача відділенням – 1 викладачу.

Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації про:

  • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» –  6 викладачам;
  • відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» – 2 викладачам.
  • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» –  5 викладачам;

Вітаємо викладачів коледжу з проходженням атестації і бажаємо їм міцного здоров’я, мирного неба над головою, творчого натхнення та успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців.

Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів до атестаційної комісії (у разі подання в електронній формі) metod216@ukr.net