Відкриті заняття

14 лютого 2024 року в академічній групі ЕНС-3 спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» викладачем фахових дисциплін Віталією Шпір було проведено показову інформаційну лекцію з елементами візуалізації з навчальної дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» на тему: «Методи очищення стічних вод».

Викладач на початку заняття чітко окреслила мету та озвучила завдання лекції. Заняття відповідало змісту робочої програми, а методи і прийоми навчання – поставленим завданням. Актуалізацію опорних знань і практичного досвіду Віталія Шпір професійно подала за допомогою електронної презентації із дотриманням чіткої послідовності виконання технологічних процесів очищення стічних вод. Для якісного засвоєння нових знань викладач використала цілий ряд методичних напрацювань із застосуванням мультимедійних засобів та відеоматеріалу. На занятті підтримувався зворотний зв’язок. Після кожного блоку заняття Віталія Володимирівна узагальнювала опрацьоване і акцентувала увагу студентів на найважливіших і складних моментах. На занятті спостерігалось професійне використання міждисциплінарних зв’язків. Викладач акцентувала увагу студентів на екологічності методів очищення води, використання прогресивних технологій і сучасного обладнання.

Підбиваючи підсумки заняття, члени циклової та атестаційної комісії відмітили інноваційний характер лекції–візуалізації. Обраний викладачем тип лекції сприяв навчанню студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.

Запрошені представники адміністрації коледжу, практичний психолог та члени циклової комісії дали позитивну оцінку проведеному заняттю і відзначили професійне зростання викладача.


У сучасному глобалізованому світі англійська мова стала необхідним інструментом для спілкування, освіти, кар’єрного росту та розширення культурного розуміння. Це мова, яка об’єднує людей з різних країн та допомагає їм впоратися з викликами сучасного світу.

Знання англійської мови покращує якість життя та відкриває нові можливості,  є важливим компонентом професійної діяльності  фахівців будь-якої сфери.

26 жовтня викладач вищої категорії Сливка Мирослава Василівна провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів групи Е-1.

Тема: Хобі та дозвілля.

Мета: розвивати комунікативні здібності, опрацювати лексико-граматичний тематичний матеріал з використанням методів інтерактивного навчання.

Завдання заняття є:

 •  навчальні
 • поглибити знання студентів із теми, поповнювати словниковий запас, опрацювати лексичні одиниці та створити умови для їхнього ефективного вживання у різних комунікативних ситуаціях;
 • розвивати комунікативні здібності шляхом читання,  аудіювання та говоріння  за тематикою ситуативного спілкування, вдосконалювати навички писемного мовлення;
 • практикувати граматичні навички.
 • розвиваюча
 • сприяти розвитку соціокультурної та комунікативної компетенції, пам’яті, уваги, спостережливості,  як важливих елементів розумової активності.
 • виховна
 • виховувати інтерес до корисних захоплень, прищеплювати усвідомлення необхідності раціонального планування власного дозвілля.

Тип навчального заняття: комбінований.

Місце проведення: аудиторія 315.

Відкрите заняття відвідали: заступник директора з навчальної роботи, голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладачі циклової комісії.


Одним із основних стратегічних завдань національної освіти є виховання молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову працездатність.

9 листопада викладач-методист Микола Йосипович Петенко провів відкрите заняття з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” для студентів групи E-3.

Тема: Вдосконалення техніки гри у волейбол.

Мета: розвиток фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості.

Завданнями заняття є: 

– навчальні

 • повторити передачу м’яча двома руками знизу та зверху;
 • розучити прямий нападаючий удар;
 • закріпити навички нижньої прямої подачі;
 • провести навчальну гру.
 • оздоровчі
 • підвищення фізичної підготовленості та функціональної діяльності систем організму;
 • сприяти збагаченню рухового досвіду, загартовуванню, зниженню гіподинамії.
 • виховна
 • розвивати почуття солідарності, товариства, відповідальності;
 • сприяти розвитку взаємоповаги, взаємодопомоги.

Тип навчального заняття: навчально-тренувальний.

Місце проведення: спортивна зала коледжу.

Відкрите заняття відвідали: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-методичним кабінетом, голова циклової комісії суспільно- гуманітарних дисциплін.