Додаткові освітні послуги

Відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, ЗЛФК НЛТУ України здійснює надання наступних видів платних послуг:

І. У сфері освітньої діяльності:

1) навчання студентів понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами.

ІІ. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків фахового коледжу для проживання:

– осіб, які навчаються або працюють у фаховому коледжі;

– вступників до фахового коледжу на час проведення вступних випробувань;

– осіб, які направлені у відрядження до фахового коледжу.

ІІІ. Інші послуги:

1) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого нерухомого майна, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у коледжі;

2) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

3) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів);

4) надання навчально-виробничими, виробничими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, в тому числі надання послуг з первинного оброблення деревини.