Доступ до публічної інформації

Закарпатський лісотехнічний коледж надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації Закарпатський лісотехнічний коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів наінформацію:

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

90400, вул. А.Волошина, 66, м.Хуст, Закарпатська обл. (на конверті вказувати Публічна інформація);

Телефон для подання інформаційного запиту: 031-424-35-07.