Моніторинг якості освіти

Результати опитування педагогічних працівників

Моніторинг якості освіти за результатами 1-го семестру 2023-2024 навчального року

Анкетування для педпрацівників_2024 (про якість освітніх та управлінських процесів)

Для користувачів коледжу Google Форма заповнюється у своєму корпоративному обліковому записі з домену @zltk.com.ua

АНКЕТА для здобувачів освіти з метою  виявлення рівня задоволеності якістю організації освітнього процесу у ВСП «ЗЛФК НЛТУ України»

Вхі д в обліковий запис Google

Анкета для батьків здобувачів освіти Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу щодо удосконалення освітнього процесу у коледжі

Анкета для зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, керівників від баз практик) щодо реалізації ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Анкета щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти спеціальності 101 Екологія

Опитування “Самооцінювання педагогічної діяльності”. Термін: до 13 квітня 2023 року.

Результати опитування “Самооцінювання педагогічної діяльності”

Анкета моніторингу якості освіти в 2022-23 н.р.

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти про організацію дистанційного навчання

Опитування студентів ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”