Наявність гуртожитків та кількість місць у них, розмір плати за проживання

Вартість проживання на 2023/2024 н.р. становить 600 грн. на місяць.

Загальна кількість вільних ліжко-місць: 40.

Поселення до гуртожитку ЗЛФК НЛТУ України та проживання у ньому регулюється «Положенням про студентський гуртожиток» Закарпатського лісотехнічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» та «Положенням про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019 року № 1452 :

«І.  Загальні положення

1. Це Положення поширюється на заклади фахової передвищої, вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування, відокремлені структурні підрозділи закладів освіти (далі – заклади освіти), крім закладів вищої духовної освіти, вищих військових навчальних закладів (закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та визначає механізм забезпечення гуртожитками здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, особливості використання гуртожитків закладів освіти, зокрема порядок надання, поселення та користування жилою площею, жилими та іншими приміщеннями гуртожитку та умови проживання.

Гуртожиток закладу освіти є частиною його цілісного майнового комплексу, керівництво яким здійснює керівник такого закладу.

2. Відповідно до цього Положення та Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498, заклад освіти розробляє власне положення про користування гуртожитком закладу освіти (далі – Положення про користування гуртожитком), яке затверджує керівник закладу освіти за погодженням з органами студентського самоврядування…»

«II. Проживання у гуртожитку закладу освіти

1. Гуртожитки закладів освіти використовуються для проживання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти під час навчання у закладі освіти за очною (денною), заочною формою здобуття освіти, які не мають постійного місця проживання за місцем розташування закладу освіти.

2. У гуртожитках закладу освіти можуть проживати:

1) здобувачі освіти за заочною формою здобуття освіти за потреби виконання компонентів навчального плану, що передбачають особисту присутність здобувача освіти у закладі освіти;

2) здобувачі фахової передвищої, вищої освіти, які здобувають освіту за очною (денною), заочною формою в іншому закладі освіти, що не має місць (або їх недостатньо) для проживання здобувачів освіти у власних гуртожитках;

3) сім’я, що складається зі здобувачів освіти одного чи різних закладів освіти;

4) вступники під час проведення вступних випробувань з інших населених пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них місця проживання за місцезнаходженням закладу освіти;

5) за умови повного забезпечення здобувачів освіти певного закладу освіти жилою площею у гуртожитку можуть проживати працівники закладу освіти та інші громадяни…»

«V. Плата за проживання у гуртожитках закладів освіти

1. Розмір плати за проживання у гуртожитках закладів освіти державної та комунальної форми власності встановлює керівник закладу освіти за погодженням з органом студентського самоврядування з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2011 року № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258. 2. Плата за проживання у гуртожитках закладу освіти вноситься мешканцями у порядку та строки, встановлені договором найму жилого приміщення у гуртожитку закладу освіти.»