Практичне навчання

Невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців у коледжі є практична підготовка студентів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Загальноекологічна практика, з “Екології лісу” та “Ландшафтної екології” в групах ЕНС-2 та ЕНС-з

Навчальна практика “Машини та механізми лісосічних робіт” в групі ЛЗТ-3

Навчальна практика “Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища” в групі ЕНС-4

Навчальна практика “Урбоекологія” в групі ЕНС-4

Пізнавальна екскурсія студентів спеціальності “Лісове господарство” у дендропарк “Березинка”

Навчальна практика з дисципліни “Технологія первинної обробки деревини” в групі ЛЗТ-4

Виробнича екскурсія педагогічного колективу коледжу на підприємство ДП “Ламелла”

В рамках підготовки висококваліфікованих фахівців у коледжі застосовують різноманітні форми практичної підготовки, метою яких є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійними програмами підготовки фахівців та розробляються відповідними цикловими комісіями.

Якісне проведення навчально-виробничих практик з усіх спеціальностей забезпечують Липчанське навчально-виробниче лісництво, дендропарк, навчально-виробничі майстерні, у яких обладнані цехи та відділення.

Студенти проходять виробничі та переддипломні практики на підприємствах лісової та деревообробної галузей Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства: Карпатський біосферний  заповідник, Національний природний парк «Синевир», Ужанський національний природний парк, Національний природний парк «Зачарований край».

Студенти також мають змогу проходити виробничі практики на приватних підприємствах області лісової та деревообробної галузей, оснащених новітньою технікою, які працюють за новітніми технологіями: ДП «Ламелла», ТзОВ «Атлант», УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», ТОВ «К’Лен» та інших.