Деревообробні та меблеві технології

Підготовку  фахівців  за  спеціалізацією  «Деревообробні та меблеві технології»  здійснює  циклова  комісія  деревообробних  дисциплін.  До  складу  комісії  входять  наступні  викладачі: Ботюк Наталія Миколаївна, Мамчич Тетяна Степанівна, Пилип Анжела Василівна, Шахнова Катерина Романівна, майстри виробничого навчання Мачка Дмитро Дмитрович та Сайберт Федір Йосипович.  Голова циклової комісії – Пилип А.В.

Для отримання кваліфікації «технік-технолог деревообробного виробництва» студенти даної спеціальності вивчають наступні спеціальні дисципліни: «Деревинознавство», «Матеріалознавство», «Обладнання галузі», «Основи технології лісопиляльно-деревообробного виробництва», «Механічне оброблювання деревини», «Основи технології столярно-будівельних виробів», «Опорядження деревини і деревних матеріалів», «Сушіння і захист деревини», «Основи конструювання виробів з деревини», «Виробництво деревних композиційних матеріалів», «Основи технології меблевого виробництва», «Основи технології спеціальних виробів».   

Для вивчення цих дисциплін у коледжі створено відповідні кабінети і лабораторії. Крім спеціальних дисциплін студенти вивчають такі дисципліни, як «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології» і мають змогу освоїти роботу на комп’ютері в трьох комп’ютерних класах. Окрім спеціальної підготовки на початкових курсах вивчають і загальноосвітні предмети і, закінчивши навчання у коледжі, отримують не тільки диплом молодшого спеціаліста і кваліфікацію «технік-технолог», а і атестат про середню освіту.  Крім теоретичної підготовки студенти проходять всебічну практичну підготовку для більшої готовності до роботи на виробництві. Дві навчальні практики студенти проходять у навчально-виробничих майстернях коледжу, де опановують роботу на деревообробних верстатах.

Виробничо-технологічну і переддипломну практику студенти проходять на базових деревообробних підприємствах області. Отримавши диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Оброблювання деревини» випускник коледжу може працювати на деревообробному підприємстві технологом, майстром, старшим майстром.     Випускники коледжу мають широку можливість продовжувати навчання за обраною професією в Закарпатському навчально-науково-виробничому центрі Національного лісотехнічного університету України в м. Хуст, здаючи при вступі професійні тести, або змінити напрям професійної підготовки в університетах іншої освітньої спрямованості, вступаючи до них за сертифікатами ЗНО.