Екологія та охорона навколишнього середовища

Зараз в Україні можна виділити багато напрямків, за якими працював би еколог: природоохоронна діяльність, еколог на підприємстві, екологічна політика, екологічна інспекція, екологічний менеджмент, аудит і страхування, громадські та державні організації, науковий напрямок, заклади освіти.

На сьогодні з метою попередження розвитку глобальної екологічної кризи проводиться екологізація всіх сфер виробничої діяльності. Виникла потреба у спеціалістах, які б могли не лише аналізувати стан навколишнього середовища, але й розробляти заходи по попередженню його забруднення та руйнування. Еколог – відносно молода, але престижна й важлива професія.

Еколог – професія сучасного та майбутнього. Екологи – це ті фахівці, які вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових підприємств на навколишнє середовище та здоров‘я людей. Професія еколога вважається престижною та перспективною. Переваги навчання у коледжі:

  • екологічна свідомість та екологічне виховання;
  • участь у громадській роботі;
  • проходження практики на базі працюючих підприємств та діючих лабораторій області;
  • екскурсії на провідні підприємства області;
  • екскурсії унікальними природними об‘єктами Закарпатської області.

Фаховий молодший бакалавр технік-еколог може працювати: у спеціалізованих лабораторіях; у спеціалізованих екологічних та санітарно-гігієнічних інспекціях; на митницях; у заповідниках та національних природних парках; у державних установах (обласна та районна екологічна інспекція, в складі відділів та служб, пов’язаних із охороною навколишнього середовища); у приватних закладах та установах; на підприємствах області (держлісгоспи, курортні та оздоровчі заклади); на деревообробних підприємствах; інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

Підготовку фахівців спеціальності «Екологія» здійснює циклова комісія екологічних дисциплін. До складу комісії входять: Світлана Іванівна Солдатенко  – голова комісії, Наталія Георгіївна Баняс, Яна Віталіївна Степа, Неля Юріївна Полачкова, Віталія Володимирівна Шпір.

Студенти спеціальності «Екологія» проходять навчальні практики на базі лабораторій коледжу, а також знайомляться з роботою Карпатського біосферного заповідника (м.Рахів), заповідного масиву «Долина нарцисів» (м.Хуст), санітарно-епідеміологічної служби м.Хуста, водоочисних споруд, лабораторій окремих підприємств міста.