051 Економіка

Викладачі та студенти спеціальності “Економіка” 24 жовтня 2023 року взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції між закладами фахової передвищої освіти “Економіка України в умовах війни”


До Всесвітнього дня економіста у Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі викладачами економічних дисциплін: Шимон Т.М., Шуста Г.Й.,Човганин М.Ф. та студентами економістами був проведений інформаційно -виховний захід.


Тренінг “Базовий курс самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях”


Економіка – це наука про господарювання, про організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, збут і споживання продукції. Перші великі господарювання (господарські системи) відомі ще в часи античності – храмові держави-міста-господарства Стародавнього Єгипту і Вавилону, «мегаполіси» старожитньої Греції тощо.

       Економіку вивчають на мікро- та макрорівнях. Мікроекономіка   ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сім’ї, а макроекономіка  вивчає країни, великі інтернаціональні об’єднання   та  світ в цілому.

               Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж готує фахівців з економіки.

        На сьогоднішній день професія «економіст» відноситься до найбільш затребуваних і перспективних у світі.

        Навчаючись у Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі, студенти вивчають цікаві теми  фахових дисциплін, розглядаючи різні виробничі ситуації, розраховують, мислять, аналізують; набувають навичок не тільки в економічній сфері, а й правовій, банківській, статистичній, інформаційній, фінансовій тощо.

       Студенти мають виробничі технологічні та переддипломну практики на підприємствах регіону, де знайомляться з різними  процесами виробництва.

        Викладачі економічних дисциплін разом з студентами часто організовують різні екскурсії, тематичні вечори, семінари, ділові ігри, конкурси рефератів і презентацій.

       З розвитком інформаційних технологій, майбутній фахівець з економіки в ЗЛФК удосконалює навички роботи з комп’ютером і знайомиться з сучасним програмним забезпеченням.

       Посади, які може займати фахівець з економіки по завершенню навчання в ЗЛФК:

керівник підрозділу (економічного, фінансового, адміністративного);

економіст;

економіст-аналітик;

економіст відділу нормування та оплати праці;

економіст з ціноутворення;

економіст з бюджетування;

економіст з питань страхування;

економіст податкової системи;

економіст-бухгалтер;

радник з економічних питань.

       Багато випускників коледжу створюють власну справу – здійснюють успішну підприємницьку діяльність у різних сферах бізнесу.