Лісове господарство

Роль лісів у підтриманні стабільності біосфери сьогодні є загальновизнаною. Тільки лісам, серед інших природних комплексів, притаманна максимальна властивість відновлення довкілля, вони розглядаються як один із вирішальних чинників забезпечення життєдіяльності суспільства і як важлива ланка у системі сталого розвитку.

Питання нарощування лісистості держави включено до пріоритетних напрямків розвитку лісогосподарської галузі. Забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування – є одним з основних завдань лісівників України. У зв’язку з цим, з кожним роком зростає попит на молодих професійно підготовлених спеціалістів з лісового господарства, які завжди будуть вкрай необхідні для забезпечення збереження і раціонального використання лісів.

Фахівці з лісового господарства можуть працювати в компаніях, підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, у закладах освіти, займати посади в проєктних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

 Випускники спеціальності “Лісове господарство”  (освітньо-професійна програма “Лісове господарство”) добре володіють знаннями та мають навички з організації робіт на лісогосподарських,  лісокультурних, лісонасіннєвих,  лісозахисних, лісоохоронних,  лісомеліоративних,  протипожежних,  лісозаготівельних та інших роботах, пов’язаних з веденням лісового господарства, виконання лісогосподарських робіт щодо створення цінних, високопродуктивних насаджень, заготівлі та переробці насіння та продукції побічних користувань, збереження і примноження мисливської фауни, організації мисливського господарства, охорони мисливських угідь, виконання робіт по інвентаризації.

 Випускники можуть працювати на державних лісогосподарських підприємствах, державних лісомисливських  господарствах, лісогосподарських підприємствах комунальної та приватної форм власності, лісонасіннєвих станціях, державних лісозахисних підприємствах, тепличних господарствах, лісомеліоративних станціях, державних лісозахисних підприємствах, тепличних господарствах, лісомеліоративних станціях, мисливських господарствах, природних національних дендропарках, заказниках.

Випускники з професійною кваліфікацією «технік лісового господарства» можуть працевлаштуватися на наступні посади:

– Технік лісового господарства;

– Технік-лісопатолог;

– Технік-таксатор;

– Інспектор з охорони природи;

– Технік-ґрунтознавець;

– Технік мисливського господарства;

– Технік із лісозаготівель. 

Сфери діяльності випускників:

–       вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

–       формування лісових та декоративних насаджень;

–       озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

–       організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

–       організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини;

–       освітня діяльність: викладання дисциплін з лісового господарства у закладах освіти.