Лісове господарство

Підготовку фахівців за спеціальністю «Лісове господарство» здійснює циклова комісія лісогосподарських дисциплін.

До складу комісії входить чотири викладачі:

Біланинець Олена Андріївна, Вурста Ангеліна Степанівна, Кадар Богдан Йосипович, Гобан Василь Семенович. Комісію очолює  Вурста А.С.

Серед інших програмних дисциплін студенти даної спеціальності вивчають дисципліни, які тісно пов’язані з майбутньою професією: «Лісівництво», «Лісові культури і лісомеліорація», «Дендрологія», «Лісова таксація і лісовпорядкування», «Деревинознавство і лісове товарознавство»,  «Лісозахист»,  «Охорона природи», «Озеленення населених місць», «Геодезія»,  «Лісокористування», «Ґрунтознавство».

Процес навчання студентів даної спеціальності включає два напрямки – отримання теоретичних знань і набуття практичних умінь та навиків.

У відповідності до навчального плану у коледжі створені кабінети і лабораторії, які забезпечують виконання практичних і лабораторних робіт.

 Навчально-виробничі практики студенти даної спеціальності проходять у Липчанському навчально-виробничому лісництві, де проводиться комплекс робіт з лісового господарства, лісозаготівлі та виконується робота по первинній обробці деревини.

Слюсарно-механічна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях  під керівництвом майстрів виробничого навчання.

Практичне навчання має на меті ознайомлення із знаряддями праці лісового господарства, а також формування у них, на базі отриманих у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах та творче їх застосування в практичній роботі.

Для проходження виробничих технологічних і переддипломних практик коледжем укладено угоди з 40 базовими підприємствами.

Разом з дипломом про освіту випускникам видається посвідчення кваліфікованого робітника: вальника лісу, озеленювача.

Одним з важливих аспектів роботи комісії лісогосподарських дисциплін є її участь у розвитку міжнародних зв’язків коледжу. Викладачі – активні учасники спільного українсько-швейцарського проекту FORZA. Це партнерство принесло користь коледжу у декількох сферах. Більшість викладачів циклової комісії, пройшовши навчальний курс та практичне тренування з наближеного до природи лісівництва і застосування  ГІС–технологій у лісовому господарстві, переорієнтувалися на новий спосіб мислення і викладання.

Циклова комісія значну увагу зосереджує на екологізації та комп’ютеризації навчання, самостійній роботі студентів.

Більшість випускників коледжу продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема в Закарпатському навчально-науково-виробничому центрі Національного лісотехнічного університету України в м.Хуст.

З випускниками, що працюють в системі державних лісогосподарських підприємств, підтримуються тісні зв’язки. Вони допомагають в профорієнтаційній роботі, працюючи на посадах майстрів лісу, старших майстрів лісу, помічників лісничих, лісничих, допомагають викладацькому складу коледжу під час виробничих технологічних і переддипломних практик в підготовці кваліфікованих кадрів для лісового господарства України.