Лісозаготівля

Для забезпечення підприємств лісової та деревообробної галузей кадрами кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лісозаготівля» в області існує лише один вищий навчальний заклад І рівня акредитації – Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки в повному обсязі обслуговуються викладачами комісії лісозаготівельних дисциплін: Сергій Васильович Біланинець – голова комісії, Роман Гаврилович Ботюк, Михайло Степанович Липчей, Роман Володимирович Ковалишин, Михайло Михайлович Черепаня.

Перший випуск фахівців за даною спеціальністю в кількості 88 молодших спеціалістів відбувся у 1951 році. В подальшому навчальним закладом було підготовлено 5278 фахівців даної спеціальності, у 2004 році випуск спеціалістів було тимчасово припинено.

Набір студентів на спеціальність 5.05180101 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини» у 2014 році відновлено.

Випускники даної спеціальності здатні виконувати наступні види робіт:

  1. Розробка та впровадження технологічних процесів лісозаготівлі:
  • виконання геодезичних та таксаційних вимірювань;
  • планування та організація технологічних процесів заготівлі та зберігання деревини;
  • організація та вибір технології та системи машин для комплексної переробки деревини у межах структурного підрозділу.
  1. Розробка та впровадження технологічних процесів будівництва лісовозних доріг, перевезення лісопродукції:
  • планування та організація технологічних процесів будівництва тимчасових лісотранспортних шляхів та забезпечення їх експлуатації;
  • забезпечення експлуатації транспортних засобів;
  • організація перевезення лісопродукції.
  1. Розробка та впровадження технологічного процесу первинної обробки деревини.

Початкові посади випускників – технік з лісозаготівель та майстер лісопильного цеху. Крім цього під час навчання є можливість отримання робітничої професії – звалювальник лісу або тракторист-машиніст.

Випускники коледжу зможуть продовжити навчання за обраною спеціальністю в ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» (за скороченою формою навчання) та інших навчальних закладах III-IV рівня акредитації.