Українське наукове слововживання

16 лютого 2023 року у читальному залі коледжу відбулася презентація та урочиста передача до бібліотеки Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу  навчальних посібників «Українське наукове слововживання”, «Основи технічної творчости», автором яких є Ігор Ребезнюк – директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та компʼютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор.

Навчальні посібники призначено передовсім для тих, хто прагне розмовляти та писати науково обґрунтованою українською мовою, насамперед, у науковій, науково-технічній і освітянській царинах відповідно до українськомовного способу мислення.

Готуючи посібники, автор намагався врахувати всі вимоги щодо вживання і формування наукової мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Українського правопису 2019, чинних державних стандартів ДСТУ, рекомендацій науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України та інших стандартів.

Автор підписав посібники поважному колективові ЗЛФК такими рядками: 

«Відновимо будову мови – відродимо ясність, стрункість, досконалість і самобутність україномовного способу мислення!».