Циклова комісія екологічних дисциплін

Тиждень екологічних дисциплін 2024

Тиждень екологічних дисциплін_2023

Циклова комісія екологічних дисциплін спеціальності  101 Екологія  Закарпатського лісотехнічного коледжу створена в 2013 році. Головною метою освітнього процесу циклової комісії є підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в галузі екології, здатних вирішувати екологічні проблеми, нести відповідальність за результат своєї діяльності та займатися розробкою ефективних природоохоронних заходів. До складу комісії входять:

Солдатенко Світлана Іванівнаголова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  вищої категорії

Освіта: Український державний лісотехнічний університет, 1999 рік

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища

Працює в коледжі: з 2000 року

Викладає навчальні дисципліни: Ландшафтна екологія, Екологічний туризм, Вступ до спеціальності, Охорона навколишнього середовища, керує навчальними та виробничими практиками.

Баняс Наталія Георгіївназаступник голови циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  вищої категорії

Освіта: Ужгородський державний університет, 1996 рік

Спеціальність: Біологія

Працює в коледжі: з 2000 року

Викладає навчальні дисципліни: Біологія, Загальна біологія, Ботаніка.

Степа Яна Віталіївна

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  першої категорії

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  2005 рік

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища

Працює в коледжі: з 2005 року

Викладає навчальні дисципліни: Метеорологія і кліматологія, Геохімія довкілля, Загальна екологія, Гідрологія, Ѓрунтознавство, керує роботою студентів по виконанню курсових робіт з дисципліни  Геохімія довкілля.

Король Ангеліна Віталіївна

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст

Освіта 1: Національний лісотехнічний університет України, 2019 Спеціальність: Екологія
2: Національний університет ім. Івана Франка Спеціальність: Хімія

Працює в коледжі: з 2022 

Викладає навчальні дисципліни: Хімія, Біологія, Аналітична хімія, Екологія людини

Шпір Віталія Володимирівна

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст  першої категорії

Освіта:  Чернівецький національний університет імені  Юрія Федьковича, 2013 рік

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища

Працює в коледжі: з 2014 року

Викладає навчальні дисципліни: Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, Моніторинг довкілля, Оцінка впливу на довкілля, Урбоекологія.

Циклова комісія значну увагу зосереджує на екологізації та комп’ютеризації освітнього процесу, самостійній роботі студентів. Основними напрямками роботи комісії є впровадження в освітній процес активних форм і методів навчання, пошуково-дослідницька робота, узагальнення та аналіз практичної діяльності, використання міждисциплінарних зв’язків. 

Циклова комісія тісно співпрацює з членами інших циклових комісій, які викладають на спеціальності. Викладачі комісії щороку підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в конференціях, тренінгах, вебінарах, а також стажування та курси підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної освіти.

План роботи циклової комісії екологічних дисциплін на 2023/2024 н.р.

План роботи циклової комісії екологічних дисциплін на 2022/2023 н.р.

Протоколи засідань циклової комісії екологічних дисциплін