Циклова комісія лісогосподарських та лісозаготівельних дисциплін

Західний регіон України – найбільш лісиста частина країни, де зосереджено її основні лісосировинні ресурси. Цей край відзначається неповторними мальовничими ландшафтами і багатими природними ресурсами, високим промисловим і рекреаційним потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом і відносно високою густотою населення.

Закарпаття – це край “зеленого золота”, де вплив лісів регіону як водоохоронно-захисного і кліматорегулюючого фактора поширюється на сотні кілометрів і відчувається навіть у степових регіонах України. Лісу завжди потрібний мудрий і дбайливий господар. Саме тому професія лісівника користується народною повагою.

Підготовка і випуск фахівців спеціальності «Лісове господарство», освітньо-професійних програм «Лісове господарство» та «Лісозаготівля» проводиться цикловою комісією лісогосподарських та лісозаготівельних дисциплін.

До складу комісії входять:

Вурста Ангеліна Степанівна – голова циклової комісії, викладач спецдисциплін, працює в коледжі з 2005 року, закінчила у 2004 році Національний лісотехнічний університет України, в коледжі викладає дисципліни «Дендрологія», «Лісові культури і лісомеліорація», «Охорона природи», керує роботою студентів по виконанню курсових робіт з дисципліни «Лісові культури і лісомеліорація» та «Лісівництво», керує навчальними та виробничими практиками.

Біланинець Олена Андріївна – заступник голови циклової комісії, викладач спецдисциплін. У 1980 році закінчила Ленінградську лісотехнічну академію за спеціальністю «Лісове господарство», працює в коледжі з 1973 року, викладає дисципліни «Лісівництво» та «Вступ до спеціальності», керує навчальними та виробничими практиками, керує роботою студентів по виконанню курсових робіт з дисципліни «Лісівництво».

Гобан Юрій Юрійович – заступник директора з навчально-виробничої роботи, закінчив ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» у 2011 році за спеціальністю «Лісове господарство». Працює в коледжі з 2015 року спочатку на посаді помічника лісничого Липчанського навчально-виробничого лісництва, а з 2022 року  викладає дисципліни «Лісівництво і лісова таксація», «Недеревні ресурси лісу» та керує навчальними практиками.

Кадар Богдан Йосипович – викладач спецдисциплін, працює в Закарпатському лісотехнічному коледжі на постійній основі з 2012 року. Закінчив в 2002 році Київський Національний Аграрний Університет за спеціальністю «Лісове господарство». До цього часу працював у ДП «Хустське ЛДГ» на посадах інженера з лісозахисту та лісничого Монастирецького лісництва. На даний час в коледжі викладає дисципліни «Грунтознавство», «Лісозахист», «Основи лісового господарства», керує роботою студентів по виконанню курсових робіт з дисципліни  «Лісові культури і лісомеліорація», керує навчальними практиками.

Ковалишин Роман Володимирович – завідувач навчально-виробничою практикою. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут у  1981 році за спеціальністю «Лісоінженерна справа». Працює в коледжі з 1981 року. З 2006 року по 2021 рік працював на посаді директора коледжу. Викладає навчальні дисципліни  «Технологія первинної обробки деревини», «Машини і обладнання лісосічних робіт»,«Лісокористування», керує навчальними та виробничими практиками.

Липчей Михайло Степанович – директор ЗЛФК. Закінчив Московський лісотехнічний інститут у  1991 році за спеціальністю «Лісоінженерна справа». Працює в коледжі з 2006 року спочатку на посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи. Викладає навчальні дисципліни «Лісокористування», «Недеревні ресурси лісу», «Основи технології лісового господарства», керує навчальними практиками.

Черепаня Михайло Михайлович – викладач спецдисциплін. Закінчив Білоруський технологічний інститут у  1986 році за спеціальністю «Лісоінженерна справа». Працює в коледжі з 1986 року. Викладає навчальні дисципліни «Геодезія», «Розвідування лісовозних доріг», «Деревинознавство з основами товарознавства», «Будівництво лісовозних доріг» «Основи підсочки лісу та технологія лісохімічного виробництва», «Експлуатація  і ремонт лісовозних доріг», «Матеріалознавство та конструкційні матаріали».

Головною метою освітнього процесу циклової комісії є озброєння студентів необхідним запасом спеціальних умінь та навичок, розвиток творчого мислення, вміння самостійно нагромаджувати та застосовувати свої знання у майбутній професійній діяльності. Освітній процес студентів даної спеціальності включає два напрямки – отримання теоретичних знань; набуття практичних умінь та навиків.

Циклова комісія значну увагу зосереджує на екологізації та комп’ютеризації навчання, самостійній роботі студентів. Основними напрямками роботи комісії є впровадження в освітній процес активних форм і методів навчання, пошуково-дослідницька робота, узагальнення та аналіз практичної діяльності, використання міждисциплінарних зв’язків. Формами освітньої роботи викладачів спеціальності є: лекції та лабораторно-практичні заняття; керівництво контрольними і курсовими роботами; проведення навчальних та виробничих практик; прийняття заліків та екзаменів, консультації для студентів.

Циклова комісія тісно співпрацює з членами інших циклових комісій. Викладачі комісії постійно працюють над поповненням і оновленням методичного забезпечення освітнього процесу, покращенням якості підготовки спеціалістів, виконанням навчальних планів і програм, виробленням єдиних норм і вимог в оцінці знань студентів, удосконаленням своєї фахової майстерності. Поряд з навчанням формуються особисті якості майбутніх фахових молодших бакалаврів з лісового господарства шляхом педагогічного співробітництва викладача і студента.