Циклова комісія інформаційно-математичних дисциплін

До складу комісії входять:

Вурста Микола Миколайовичголова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії  

Педагогічне звання – викладач-методист

Освіта: Ужгородський державний університет, 1998

Спеціальність: Прикладна математика

Кваліфікація: Математик

Працює в коледжі: з 1998 року

Викладає навчальні дисципліни: Математика, Вища математика, Інформаційні системи і технології на підприємстві

Педагогічний стаж роботи: 25 років.

Гелетей Людмила Петрівназаступник голови циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання – викладач-методист

Освіта:  Ужгородський державний університет, 1998

Спеціальність: Математика

Кваліфікація: Математика, Вчитель математики

Працює в коледжі: з  1992 року

Викладає навчальні дисципліни: Основи вищої математики, Інформатика та комп’ютерна техніка, Інформатика

Педагогічний стаж роботи:  27 років.

Галай Оксана Антонівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

 Освіта: Ужгородський державний університет, 1990; Національний лісотехнічний університет України, 2007

Спеціальність: Фізика, Облік і аудит

Кваліфікація: Фізик, Фізик-викладач, Спеціаліст з обліку і аудиту

Працює в коледжі: з 2003 року

Викладає навчальні дисципліни: Фізика, Загальна фізика, Фізика і астрономія

Педагогічний стаж роботи: 33 роки.

Русин Віктор Михайлович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Освіта: Ужгородський державний університет, 1980

Спеціальність: Фізика

Кваліфікація: Викладач фізики

Працює в коледжі: з 1997 року

Викладає навчальні дисципліни: Фізика

Педагогічний стаж роботи:  37 років.

Русанюк Оксана Василівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Освіта: Ужгородський державний університет, 1998

Спеціальність: Математика

Кваліфікація: Математика, Викладач  математики

Працює в коледжі: з 2011 року

Викладає навчальні дисципліни: Інформатика та комп’ютерна техніка, Основи вищої математики

Педагогічний стаж роботи: 25 років.

Філіп Михайло Михайлович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання – викладач-методист

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет, 2006

 Кваліфікація: Інформатика, Математик-програміст

Працює в коледжі: з 2006 року

Викладає навчальні дисципліни: Інформатика, Інформатика та комп’ютерна техніка, Комп’ютерні технології, Комп’ютерна обробка екологічної інформації

Педагогічний стаж роботи: 17 років.

Філіп Наталія Василівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

 Освіта: Національний лісотехнічний університет України, 2005; Ужгородський національний університет, 2015

Кваліфікація: Менеджмент організацій, Спеціаліст з менеджменту організацій, Математика, Викладач математики і інформатики

Працює в коледжі: з 2001 року

Викладає навчальні дисципліни: Математика, Інформатика

Педагогічний стаж роботи: 11 років.

Хмара Іван Михайлович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання – викладач-методист

Освіта: Ужгородський державний університет, 1972

Спеціальність: Математика

 Кваліфікація: Математик, Математичні обчислення

 Працює в коледжі: з 1975 року

Викладає навчальні дисципліни: Дослідження операцій в економіці,  Елементи теорії ймовірностей та математична статистика

 Педагогічний стаж роботи: 51 рік.


У рамках тижня інформаційно-математичних дисциплін викладачем Філіп Н.В. було проведено математичний квест з академічною групою ОЛК-1.

Мета: формувати навички навчально-
пізнавальної, інформаційної та комунікативної компетенцій; розвивати вміння орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, логічно мислити, спілкуватися з учасниками квесту, працювати в команді; підвищити мотивацію до вивчення
математики.

Гра розпочалася у кабінеті математики, де студенти були поділені на команди. На кожному етапі були викладачі та представники адміністрації коледжу, які керували грою і надавали підказки для проходження наступних етапів квесту. Перемогла команда, яка отримала більшу кількість балів.


В рамках тижня циклової комісії інформаційно – математичних дисциплін, викладачем О.А.Галай був проведений навчально – виховний захід, присвячений розвитку космонавтики в Україні. Мета заходу: ознайомити студентів з українськими вченими, які сприяли розвитку космонавтики, дослідити внесок українських вчених у розвиток космонавтики, розвивати  інтерес до предмета «Фізика і астрономія» та до історії рідної країни; розвивати пізнавальні здібності студентів і зацікавленість історією космонавтики та її майбутнім; виховувати постійну потребу в поповненні знань, гордість за співвітчизників, які зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки,  виховувати  національну свідомість і патріотизм, прищеплювати почуття  поваги  й любові до рідного краю, викликати інтерес до його минулого й сучасного; формувати в студентів наступні групи компетенцій: а) комунікативні ( вміння донести свою думку, відстояти свою точку зору); б) інформаційні (вміння знаходити інформацію та виділяти основну); в) полікультурні ( використання інформації з історії); г) соціальні ( бути готовим до самостійного пошуку правильних рішень, виявляти ініціативу і підкріпляти її фактами); ґ) самоосвітні та саморозвивальні ( заохочення до самоосвіти, до вдосконалення уміння працювати  з додатковою літературою та мережею Інтернет).