Акредитація, ліцензування

У ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» за спеціальністю 101 Екологія для підготовки фахового молодшого бакалавра.

З 6 по 8 листопада відповідно до наказу  ДСЯОУ від 24.10.2023 N01-10/214 в коледжі працювала експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи, що передбачало вивчення експертною групою результатів самооцінювання, а також інших документів та інформації, що стосуються освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» за спеціальністю 101 Екологія і освітньої діяльності коледжу. В рамках роботи експертної комісії відбулися  відкриті  зустрічі з педагогічними працівниками та здобувачами освіти в онлайн режимі через платформу Zoom.


План заходів щодо підготовки до ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології Галузь знань 12 Інформаційні технології

20 жовтня 2023 року відбулось засідання робочої групи з ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології


Самооцінювання ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Для забезпечення високої якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» при її розробленні та внесенні змін широко залучаються роботодавці, думка яких дуже важлива та сприяє адаптації освітньо-професійної програми до умов сучасності.

​Залучення стейкхолдерів та співпраця з ними ведеться на підставі  Положення про стейкхолдерів.

Частими гостями в Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі є представники НПП «Синевир», директор якого Дербак М.Ю. впродовж декількох років є стейкхолдером до ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Вплив стейкхолдерів на зміст освітньо-професійних програм здійснюється через надання пропозицій щодо їх відповідності нормативним документам, запитам ринку праці та сучасним тенденціям у галузі охорони навколишнього середовища.

Зустріч студентів ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища” із роботодавцями.


Внутрішніми стейкхолдерами освітньо-професійних програм є здобувачі освіти за даними ОПП, завданням яких є: 

  • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, дослідної роботи, тощо;
  • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітньо-професійних програм спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу тощо). 

Для вдосконалення змісту ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» відбувається обговорення зі здобувачами освіти – майбутніми фахівцями. Особливо активно ведуться обговорення каталогів та змісту вибіркових дисциплін за вільним вибором здобувача освіти.

Нещодавно відбулася чергова зустріч робочої групи по розробленню та супроводу ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобувачів освіти за даною ОПП.

Учасники активно і плідно попрацювали, обговорили всі зміни та уточнення, а зібрана інформація (відгуки, пропозиції від учасників) слугували основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною  програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища». 

План заходів щодо підготовки до акредитації освітньо-професійної програми “Екологія та охорона навколишнього середовища”. її самооцінювання та вдосконалення

Засідання робочої групи з розробки ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Засідання робочої групи з розробки ОПП “Лісове господарство”

Відбулось засідання робочих груп з розробки освітньо-професійних програм