Навчальні програми за ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК 1 Історія України (ІІ курс)

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 4 Основи правознавства

ОК 5 Фізичне виховання

ОК 6 Вища математика

ОК 7 Інформатика та комп’ютерна техніка

ОК 8 Загальна біологія

ОК 9 Метеорологія та кліматологія

ОК 10 Безпека життєдіяльності

ОК 11 Аналітична хімія

ОК 12 Загальна екологія

ОК 13 Геологія з основами геоморфології

ОК 14 Гідрологія з основами гідроекології

ОК 15 Ґрунтознавство

ОК 16 Охорона праці

ОК 17 Геохімія довкілля

ОК 18 Ландшафтна екологія

ОК 19 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

ОК 20 Моніторинг довкілля

ОК 21 Курортологія

ОК 22 Охорона навколишнього середовища

ОК 23 Комп’ютерна обробка екологічної інформації

ОК 24 Збалансоване природокористування

ОК 25 Оцінка впливу на довкілля

Вибіркові компоненти ОПП (за рішенням педагогічної ради коледжу)

ВК 35 Екологія лісу

ВК 36 Екологічне інспектування

ВК 37 Урбоекологія

ВК 38 Утилізація та рекуперація відходів

ВК 39 Основи філософських знань

ВК 40 Основи економічної теорії

ВК 41 Вступ до спеціальності

Наскрізна програма практик спеціальності 101 Екологія