Інформація про діяльність коледжу

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм

Структура та органи управління коледжу

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (ОПП 126 Інформаційні системи та технології)

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (ОПП 126 Інформаційні системи та технології)

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (ОПП 187 Деревообробні та меблеві технології)

Відомості про навчально- методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Договори з базами практик про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти

Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет №1017/64

Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет № 42-63

Звіт директора щодо підсумків діяльності коледжу за 2022-2023 навчальний рік

Інформація про вакантні посади

Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в коледжі

Мова освітнього процесу

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

План роботи педагогічної ради на 2023/2024 н.р.

План роботи заступника директора з навчальної роботи на 2023/2024 н.р.

План роботи відділення №1

План роботи відділення № 2

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Правила внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного підрозділу “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”

Правила поведінки здобувачів освіти в Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі

Правила призначення стипендій студентам коледжу

Протокол засідання педагогічної ради від 20 травня 2024 р. №8 “Про конкурсний відбір підручників з “Історії України” та “Всесвітньої історії” для 11 класу ПЗСО у коледжі”

Протокол засідання педагогічної ради від 27 березня 2024 р. №7 “Про конкурсний відбір підручників для 11 класу ПЗСО у коледжі”

Протокол засідання педагогічної ради від 26 квітня 2023 р. №8 “Про конкурсний відбір підручників для ПЗСО у коледжі”

Результати моніторингу якості освіти (187 Деревообробні та меблеві технології)

Результати моніторингу якості освіти (126 Інформаційні системи та технології)

Річний звіт про діяльність коледжу

Сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про коледж

Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності проживання в гуртожитку осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності навчання осіб з особливими освітніми потребами в майстернях коледжу

Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти